Integration

En konfigurator kan lösa många utmaningar som hänger samman med variantrika produkter. Utmaningarna finns längs hela vägen från förfrågan till levererad produkt och därför får konfiguratorn ofta agera spindel i nätet.

Men att vara en spindel i nätet ställer stora krav på att kunna kommunicera. Om offert- och orderprocessen ska bli effektiv krävs integrationer med omgivande system.

Standard COMBINUM/CRM-integrationen är nu tillgänglig för omdesignade Pivotal CRM 6.5. Pivotal CRM 6.5 har ett helt nytt användargränssnitt för säljautomation som möjliggör säker, mobil åtkomst från dator och iPad. Användbarhet nyckeln till CRM-framgång Pivotal CRM är ett modernt CRM-system byggt på Microsofts® innovativa .NET-plattform liksom COMBINUM. Design och navigering i ...

Skribenta är en komplett lösning för att skapa, publicera, översätta och versionskontrollera teknisk dokumentation såsom manualer. Få kontroll över teknisk dokumentation Skribenta är en komplett lösning för att skapa, publicera, översätta och versionskontrollera teknisk dokumentation såsom manualer. Genom att separera innehåll och design blir underhållet av teknisk dokumentatio ...