COMBINUM Sales Configurator

COMBINUM Sales Configurator är huvudmodulen med konfiguratormotorn, modelleringsverktyget COMBINUM Architect och kärnfunktionalitet för säljkonfiguration.

Med COMBINUM kan kunder och säljare skapa offerter och order på internet med hjälp av valfri enhet.

Konfiguratorns regelmotor vägleder användaren och förhindrar otillåtna val. Offertens frågor kan besvaras i valfri ordning allt efter användarens preferenser och konfiguratorn ställer bara de frågor som är relevanta i den aktuella situationen.

COMBINUM Sales Configurator har funktionerna för vägledd konfiguration av offerter med:

 • Parametriska frågor med ett brett urval av datatyper
 • Regler som bland annat förhindrar otillåtna val
 • Villkorslösare som vägleder användaren för att låsa upp val
 • Optionsstyrd prislista
 • Rika layoutmöjligheter
 • Välutvecklat hjälpsystem
 • Regelstyrda dokumentlänkar
 • Kontroll och visning av obligatoriska parametrar
 • Status och revisionshantering av offerter/konfigurationer
 • Uppladdning av filer till konfigurationer
 • Exempelbaserad sökning efter konfigurationer
 • Jämförelse av sparade konfigurationer sida vid sida

Användarvänligt och kraftfullt modelleringsverktyg

COMBINUM Architect är modelleringsverktyget med vilket du lägger in och underhåller dina produkter i konfiguratorn.

Användargränssnittet är intuitivt och lätt att lära sig. COMBINUM administreras i olika trädstrukturer så att användaren effektivt kan fokusera på en uppgift i taget.

COMBINUM Architect har utomordentliga navigeringsmöjligheter vilket ger användaren frihet att göra ingår-i-analyser och följa vilken länk som helst mellan objekt. Du kan till och med se i vilka skrivna regler och formler som en enskild parameter eller värde förekommer.