COMBINUM Code

För att få ut mesta möjliga av en konfigurator behöver den vara bra på att kommunicera med sin omgivning. Modulen COMBINUM Code erbjuder en elegant och flexibel lösning för detta.

Några typexempel på kommunikation från CPQ:

  • Integration med andra system såsom ERP och CRM
  • Skicka data till kunder
  • Automation av produktion och testning
  • Konfiguration eller programmering av monterad produkt

En lösning för valfri utdata

COMBINUM Code kan användas för att modellera nästan vilken konfigurationsdriven utdata som helst, i valfritt format och i valfri datastruktur.

Friheten i design vid andvändning av COMBINUM Code är sprunget ur två ideer:

  • Utdata modelleras i en trädstruktur vilket är passande oavsett format.
  • Genom att separera logik avseende innehåll från definitionen av format kan valfritt dataformat användas.
Ett vanligt behov är att skicka en genererad stycklista till affärssystemet och länka den till en order.

Modellera utdata

Utdatan modelleras i en trädstruktur med noder i flera nivåer. Om en trädnod ska ingå eller inte styrs av regler och dess värden drivs av formler.

Alla typer av innehåll från en offert eller konfiguration kan användas som utdata med COMBINUM Code. Men det stannar inte där. All data som kan genereras från en konfiguration kan också användas som utdata. Detta inkluderar beräknad data, stycklistor, priser och barnkonfigurationer.

An annan smart funktion är möjligheten att skapa loopar. Genom att lägga till en loop kan man ha en dynamisk mängd av innehåll såsom artiklar från en stycklista eller valda priser från en prislista.

Generell eller produktspecifik

Beroende på vad man vill åstadkomma, kan en Code-modell byggas generell och produktoberoende så att den kan användas för alla offerter och konfigurationer i CPQ-systemet. Detta är typiskt fallet när man sätter upp en integration till ERP.

Men man kan också bygga Code-modeller som är skräddarsydda för en viss produkt och låta dem direkt referera produktens parametrar mm.

Code-motorer

Det finns färdiga Code-motorer för dataformaten TEXT, XML och JSON. Dessutom kan skräddarsydda format läggas till och till och med binära format stöds.

De inbyggda Code-motorerna har en rik syntax. Till exempel har Code-motorn för XML stöd för datatyper såsom element, attribut, namnrymder, namnprefix och CDATA-block.

Webbtjänster

När en Code-modell har definierats kan den även exponeras som en webbtjänst via ett enkelt klick in en kryssruta. Webbtjänsten skydas genom så kallad token-based authentication.

I andra scenarion kan genererad kod exponseras för slutanvändaren. Detta kan göras genom att texten visas direkt i webbläsaren, i en popup-dialog eller som en nedladdningsbar fil.

Lär dig mer

Se den animerade filmen som förklarar hur COMBINUM Code får ett CPQ-system att kommunicera med sin omgivning.