COMBINUM Reports

Med rapportmodulen kan du skapa rapporter såsom offertbrev, ordererkännanden, monteringsinstruktioner och stycklistor i formatet Microsoft Word.

Genom att skapa offertbrev automatiskt sparas mycket tid och säljarna kan öka sitt fokus på affärerna. Samtidigt minimeras risken för slarvfel i offerterna, såsom en missad nolla i ett pris.

Rapportmodulen ingår i paketet COMBINUM CPQ (Configure, Price, Quote).

Offertbrev kan genereras av CPQ-paketet

Frihet i design

Rapporterna designas i modelleringsverktyget COMBINUM Architect. Detta betyder att du kan skapa dina rapporter själv utan att anlita konsulter som utvecklar hårdkodade rapporter.

Eftersom rapporterna byggs upp av samma logiska element som filformatet för Microsoft Word har du total frihet i att skapa den design du önskar. Du kan till och med importera stilar för paragrafer och tabeller från befintliga dokument.

Ta med valfri information

Rapporterna kan presentera vilken data som helst som matas in av användarna i konfigurationer. Men möjligheterna stannar inte där – i stort sett all data som kan genereras av konfiguratorn kan tas med i rapporter.

Exempel på data som kan tas med i rapporter:

  • Metadata om offerten
  • Kundinformation
  • Valda optioner
  • Totalpris och enskilda priselement
  • Stycklistor
  • Genererade produktnycklar
  • Dynamisk grafik
  • Komponentkonfigurationer i ett system och all information ovan om dessa