Enkelt att kommunicera

En konfigurator kan lösa många utmaningar som hänger samman med variantrika produkter. Utmaningarna finns längs hela vägen från förfrågan till levererad produkt och därför får konfiguratorn ofta agera spindel i nätet.

Men att vara en spindel i nätet ställer stora krav på att kunna kommunicera. Om offert- och orderprocessen ska bli effektiv krävs integrationer med omgivande system.

Integrationsutmaningen

Integration mellan konfiguratorn och affärssystemet är normalt ett måste och har man ett separat CRM-system är även det en given integrationspunkt. Men det är även vanligt och smart att använda konfiguratorn för att styra moment i produktion och provning samt för programmering av den tillverkade produkten.

Vid kommunikation från konfiguratorn handlar det om att sända data som först ordnas i en struktur som mottagande system kan förstå. Detta gäller oavsett om data skickas genom anrop av en web service eller om data sänds som en fil.

Utmaningen består i att komma åt processad konfigurationsdata, såsom parametervärden eller en stycklista, göra om den till lämplig datastruktur och skicka till mottagande system.

COMBINUM Code

För att uppnå detta på allra enklaste och billigaste sätt har vi utvecklat COMBINUM Code. Detta är en ny modul som släpps i juni 2019 tillsammans med version 3.1.

Med Code kommer man åt all data som hör till en konfiguration. Via en trädstruktur modellerar man utdata och anger vilken kodmotor som ska användas.

Färdiga Code-"motorer" finns för utdata i formaten XML, JSON och TXT. Men du kan till och med lägga till egna motorer för andra format inklusive binära.

Allt innehåll kan styras och manipuleras med hjälp av regler och formler. Dessutom kan man använda kraftfulla ”repeaters” för att skapa loopar och för generell hämtning av data oavsett produkt.

Om författaren

VD för In-process Sweden AB