Schneider Electric

Schneider Electric är en global energispecialist med fler än 140 000 anställda och verksamhet i mer än 100 länder.

Ett av verksamhetsområdena är Busway & Cable Management där Schneider Electric bland annat erbjuder kabelstegar, kabelrännor och trådstegar under varumärkena Wibe och Defem.

Innan valet föll på COMBINUM hade Schneider Electric hårdkodade program för beräkning av kabelstegar. Dessa distribuerades via CD och var svåra att hålla aktuella. Det fanns ett tydligt behov av en konfigurator som Schneider Electric kunde växa i.

Konfiguration av kabelstegar vid Schneider Electric

Behov

  • Verktyg där elektriker kan mängdberäkna kabelstegar, kabelrännor och trådstegar
  • Undvika feldimensionering
  • Skapa marknadsfördelar genom att göra det enkelt att välja produkter från Schneider

Användare

Projektsäljare, grossister såsom Elektroskandia, Ahlsell och Storel samt elektriker, byggprojektledare och byggkonsulter.

Användarna finns i Sverige, de nordiska länderna och i Ryssland.

Lösning

Lösningen blev en konfigurator under namnet WIBE / Defem Configuration Tool som är tillgänglig för registrerade användare på internet.

Konfiguratorn hjälper våra kunder att hitta den mest ekonomiska lösningen.

Ulf Johansson, Technical Support Manager - Cable Management vid Schneider Electric

Konfigurationen startar på projektnivå. Under denna skapar användaren sektioner, som till exempel kan motsvara ett rum eller våningsplan. Varje sektion kan i sin tur innehålla en eller flera installationer av kabelförläggningar.

På detta sätt får man en god översikt och navigerbarhet vid större installationer. Men självklart kan man hoppa direkt in i mängdberäkning av kabelstegar, kabelrännor och trådstegar om man har en mindre installation.

Nyligen har Schneider Electric expanderat konfiguratorns innehåll och nu kan man även konfigurera belysningsskenor under varumärket Canalis.

Utdata från konfiguratorn är en korrekt beställningslista med artiklar och antal. Listan kan vara konsoliderad för hela projektet eller per sektion.

Läs mer om kabelförläggning på Schneider Electrics hemsida, där det även finns en länk till konfiguratorn.

Ulf Johansson, Technical Support Manager -
Cable Management vid Schneider Electric

"Konfiguratorn hjälper våra kunder att hitta den mest ekonomiska lösningen och visar montagets tillåtna belastning på ett överskådligt sätt."

"Med COMBINUM räcker det att våra kunder väljer omgivande miljö så väljer systemet automatiskt rätt produkttyp och rätt ytbehandling."

"Vi har även stor nytta av COMBINUM internt när vi supportar våra kunder eller räknar på offerter."