COMBINUM Multi-Language

Med Multi-Language-modulen kan konfiguratorn och all inmatad produktinformation översättas till ett godtyckligt antal språk.

Globaliseringen för människor och affärer närmare varandra. Med konfiguratorn översatt till lokala språk ökar du din konkurrenskraft, kan nå nya marknader och expandera ditt säljnätverk.

Flerspråkig konfigurator och CPQ-verktyg

Ställ in vad som ska översättas

All produktdata, alla delar av konfiguratorns användargränssnitt inklusive modelleringsverktyget kan översättas.

Med COMBINUM har du full kontroll över vad som ska översättas och vad som inte ska översättas. I modelleringsverktyget COMBINUM Architect kan du enkelt ställa in vilka fält som ska översättas. Självklart kan även kundanpassade fält översättas.

Stöd för multi-byte-tecken

En del språk och alfabet såsom kinesiska, japanska och koreanska kräver flera byte för att lagra varje tecken. Andra alfabet såsom de som används för ryska, grekiska, thailändska, arabiska och hebreiska kräver också flera byte per tecken när de kombineras med latinska tecken. COMBINUM stöder alla dessa kombinationer.

Dessutom stöds skrivsätt från höger till vänster såsom för arabiska och hebreiska.

Export och import med Microsoft Excel

Översättning av produktdata kan hanteras direkt i modelleringsverktyget COMBINUM Architect. Men för att förenkla underhåll och distribution till professionella översättare kan källtexterna och översättningarna exporteras och importeras med hjälp av Microsoft Excel.