Pipelife

Pipelife är ett multinationellt företag, som tillverkar plaströr och brunnar till vägar och andra infrastrukturprojekt.

Försäljning sker i huvudsak via grossister på den svenska byggmarknaden. Pipelife Sverige bearbetar årligen mer än 30 000 ton plastråvara.

Behov

  • Pedagogiskt verktyg med vilket slutkunder kan utbildas i hur brunnssortimentet hänger ihop
  • Ett enkelt sätt att beräkna och välja artiklar till ett brunnssystem
  • Få projektörer att samla sina inköp till Pipelifes produkter.

Användare

Slutkunder, VA-konsulter, projekterare, återförsäljare, internt på Pipelife.

Lösning

En konfigurator "bygg-din-brunn" med fri tillgänglighet via webben. Standardfunktionalitet i COMBINUM används kompletterat med mindre anpassningar av utseendet i konfiguratorn och automatiskt skapade användarkonton.

Med COMBINUM kan vi själva hantera konfiguratorns regler utan programmering eller behov av konsulter.

Mats Thorén, Marketing Manager vid Pipelife Sverige AB

Användaren vägleds med tydliga bilder och ett regelverk som förhindrar otillåtna val. Bakom kulisserna görs kontinuerligt beräkningar av dimensioner i formler och matriser med hjälp av modulen COMBINUM Product Data.

Användarens val och resultatet från beräkningar används för att bryta ned en artikelstruktur till en materiallista, vilket sköts av modulen COMBINUM Structure. Allt sker medan användaren specificerar brunnen.

Slutresultatet blir en materiallista där varje artikel illustreras med en bild. Användaren kan även begära en rapport i Microsoft Word för att arbeta vidare med, skriva ut eller arkivera.

Mats Thorén, Marketing Manager vid Pipelife Sverige AB

"Med COMBINUM kan vi på egen hand sätta upp de frågor som behöver ställas för att slutkunden och koppla regelverk som säkerställer att allt blir rätt. Programmet ger en överblick över hur produkterna hänger ihop. Med COMBINUM kan vi själva underhålla konfiguratorns regler utan programmering eller behov av konsulter."

"Konfiguratorn gör det enkelt för våra kunder att hitta rätt kombinationer av standardkomponenter för att bygga önskad brunn. I förlängningen är målet att skapa merförsäljning av våra volymprodukter."

"Vår förhoppning är att bredda användningen även till våra systerbolag i andra länder inom Pipelife-koncernen."

Provkör

Provkör gärna Bygg-din-brunn på Pipelifes webbplats.

Boka en guidad demo där även bakomliggande regelverk visas genom att ringa till Kjell Green, +46 (0)33 - 323 12 12.