COMBINUM Structure

Modulen COMBINUM Structure tillför produktionskonfiguration till COMBINUM med generering av stycklistor för orderplanering, lagerplock och montering av produkten.

Regelstyrda stycklistor

Alla delar av stycklistan kan kontrolleras med regler:

  • Vilka artiklar som ska ingå
  • Addition och subtraktion från normalt antal
  • Beräknade antal
  • Beräknade egenskaper såsom längd och bredd för plåt
  • Hur djupt stycklistans träd ska brytas ned

Från flera nivåer till en nivå

En genererad fler-nivås stycklista kan brytas om till en en-nivås stycklista genom att beräkna antalet av varje löv-artikel. Om flera förekomster av samma artikel (med samma strukturegenskaper) ska summeras eller inte styr du med inställningar.

Med COMBINUM Structure kan du till och med sätta samman en total stycklista sammanräknad från stycklistorna för varje konfiguration i ett konfigurerat system.

Presentation eller integration

Beroende på typ av produkt och företagets processer kan stycklistor vara något som är relevant för säljare och kunder eller något som endast ska hanteras bakom kulisserna och skickas vidare till affärssystemet med hjälp av en integration.

Stycklistor kan presenteras både i konfigurationsgränssnittet och vid visning av sparade konfigurationer.

Användare kan manuellt lägga till extra artiklar som finns kvar i stycklistan även om denna genereras på nytt.