Konfigurator

COMBINUM är designad för företag som säljer konfigurerbara, variantrika produkter och som vill förbättra sin säljförmåga.

COMBINUM är en mycket skalbar konfigurator i fråga om konfigurationskomplexitet, antal användare och funktionalitetsnivå. Med sina moduler är COMBINUM byggt för att låta dig köpa exakt den funktionalitet hos konfiguratorn som du verkligen behöver.

COMBINUM Sales Configurator är huvudmodulen. Den innehåller konfiguratormotorn, modelleringsverktyget COMBINUM Architect och kärnfunktionalitet för säljkonfiguration.

Klicka på länkarna nedan för att lära dig mer om konfiguratorns moduler och läs om vårt CPQ-paket (Configure, Price, Quote).

Konfigurator
COMBINUM Sales Configurator

COMBINUM Sales Configurator

Detta är huvudmodulen med konfiguratormotorn, modellerings­verktyget COMBINUM Architect och funktionalitet för säljkonfiguration.

CPQ - Pricing

COMBINUM Advanced Pricing

Pris per option är en standardfunktion. Med Advanced Pricing kan du hantera valutor, rabatter, multipla prislistor, formler och hierarkiska priser.

Integrera CPQ med andra system såsom ERP

COMBINUM Code

Denna integrationsmodul låter dig definiera utdata med det innehåll och format som du behöver samt exponera detta som en webbtjänst eller länk till fil.

Systemkonfiguration

COMBINUM Composite

Composite-modulen låter dig konfigurera delar av ett system individuellt med inbördes beroenden. Den används även för offerter med flera konfigurationer.

CPQ - Kundhantering

COMBINUM Customer Management

Hantera dina kunder och information om dem såsom adresser, kontakter, priser, betal- och leveransvillkor. Kom åt informationen i offerter.

Dynamisk grafik som skapas av konfiguratorn

COMBINUM Graphics

Man grafikmodulen kan konfigurationer visualiseras i realtid med t ex en ritning eller schema. Grafiken kan även laddas ned i flera format.

Gör konfiguratorn och CPQ-verktyget flerspråkigt

COMBINUM Multi-Language

Med modulen Multi-Language kan all visad information om produkterna liksom konfiguratorn i sig översätts till ett godtyckligt antal språk.

Hantering och generering av produktdata i konfiguratorn

COMBINUM Product Data

Modulen utökar konfiguratorn med funktioner för att hantera produktdata med hjälp av regler, formler, matriser, tabeller och verktyget Data Selector.

Konfigurator och CPQ-rapporter

COMBINUM Reports

Rapporter kan genereras och innehålla all data som sparas eller genereras av konfiguratorn såsom optioner, priser, stycklistor, kunder och grafik.

Produktkonfigurator

COMBINUM Structure

Denna modul gör COMBINUM till en produkt­konfigurator. Stycklistor skapas med regler som styr val av artiklar, kvantitet, nivåer och egenskaper.

Live-demo av COMBINUM

Låt oss visa vad en modern konfigurator och CPQ-mjukvara kan göra för din verksamhet!

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss direkt:
hello@combinum.com
+46 33 3231211