Funktionalitet

Att kunna se det man konfigurerar i ett CPQ-verktyg är en nyckel till framgång.

Minns du WordPerfect under tidigt 90-tal? Då skrev man dokument i en texteditor som visade kommandon såsom [Center] i klartext. Idag skulle ingen drömma om att använda en ordbehandlare utan WYSIWYG - what you see is what you get.

Denna trend kommer nu på bred front till CPQ.

En konfigurator kan lösa många utmaningar som hänger samman med variantrika produkter. Utmaningarna finns längs hela vägen från förfrågan till levererad produkt och därför får konfiguratorn ofta agera spindel i nätet.

Men att vara en spindel i nätet ställer stora krav på att kunna kommunicera. Om offert- och orderprocessen ska bli effektiv krävs integrationer med omgivande system.

Vi är glada att introducera den nya modulen COMBINUM Customer Management som gör COMBINUM till ett komplett CPQ-system (Configure, Price, Quote). Modulen låter dig hantera kunderna och information om dem såsom kontakter, adresser, priser och leveransvillkor i COMBINUM. När det är dags att göra en offert väljer du kund från registret och relaterad information överförs automatisk ...

Med COMBINUM är du helt fri att designa dina rapporter såsom du vill ha dem. Inga fler designval som är framtvingande av applikationen! Rapporterna i COMBINUM byggs upp av samma element som i formatet för Microsoft Word vilket ger dig full frihet i din design. Men det är gamla nyheter... Vad som är nytt är du kan importera Word-stilar till COMBINUM och på så sätt spara mycket t ...