COMBINUM Composite

Modulen COMBINUM Composite låter dig bygga och konfigurera system. Systemets delar konfigureras individuellt med inbördes beroenden mellan de konfigurerade delarna. Modulen är även idealisk för att bygga offerter innehållande flera konfigurerade produkter.

COMBINUM Composite är en del av COMBINUM CPQ (Configure, Price, Quote).

Systemkonfiguration

Bygg konfigurationer i flera nivåer

Med COMBINUM Composite kan du bygga system med obegränsat antal nivåer av konfigurationer i konfigurationer.

Typiska exempel är hissar där varje stopp konfigureras individuellt liksom sektionsbyggda riktningsventiler där varje sektion konfigureras individuellt.

I båda dessa exempel sätts en del parametrar för hela systemet medan andra sätts för respektive underliggande konfiguration. Men det finns ofta ett behov av att nå systemets parametrar även på barnnivån och därför kan systemets parametrar ärvas till barnen.

I vissa fall är relationerna inom ett system än mer komplexa än enbart arv från förälder till barn. Konfiguratormotorn kan hantera beroenden från förälder till barn, från barn till förälder och mellan syskonkonfigurationer.

Kopiera eller importera underliggande konfigurationer

En stor tidssparare när man bygger systemkonfigurationer är att kunna kopiera barnkonfigurationer inom systemet.

Men COMBINUM stannar inte där. Du kan till och med importera barnkonfigurationer från andra system. När en barnkonfiguration importeras kontrollerar COMBINUM regelkonflikter och löser dem i förekommande fall helt automatiskt.