COMBINUM Advanced Pricing

Pris per option är en standardfunktion i COMBINUM. Med Advanced Pricing kan du få ett helt smörgåsbord med ytterligare prisfunktionalitet

Modulen för avancerad prissättning ingår i COMBINUM CPQ (Configure, Price, Quote).

Modulen utökar konfiguratorn med CPQ-funktioner för avancerad prissättning

Regler och prisberäkning

Istället för att ha ett ett-till-ett-förhållande mellan priser och optioner kan du skriva regler för att styra när ett enskilt pris ska ingå.

Det vanligaste är att enskilda priselement har ett fast värde. Men du kan även skriva en formel för att räkna ut ett pris. Typiska scenarier är beräkning av fraktkostnader och kostnader för produkter med en frihetsgrad i någon dimension såsom höjden på en hiss.

Hierarkiska priser och rabatter

Priselement i en prislista kan bestå av underliggande priselement, vilket öppnar upp många möjligheter för att bygga smarta prislistor. Du kan till exempel gruppera priser i en prislista i logiska sektioner eller utnyttja detta för att skapa en detaljerad prislista utan att visa alla detaljer för användaren.

Hierarkiska prislistor är också idealiska för rabatthantering. Rabatter kan bland annat hanteras som faktorer som multipliceras på priselementen i hela prislistan eller delar av en hierarkisk prislista.

Valutor och omräkning med växelkurs

COMBINUM kan hantera valutor och räkna om prislistor i dynamiskt med hjälp av fasta växelkurser. Varje prislista har en valuta som standard, men valutan kan bytas styrt av användarens inställningar eller baserat på vald kund.

Flera prislistor

Med modulen för avancerad prissättning kan du ha valfritt antal prislistor per produkt.

Detta ger dig möjlighet att ha olika prislistor för olika regioner i världen eller för olika kundsegment. Men det är också en ypperlig funktion när du ska förbereda en ny prislista som ska ersätta den gällande vid ett visst datum.