COMBINUM Customer Management

Med COMBINUM Customer Management kan du hantera dina kunder och kontakter direkt i COMBINUM och ha tillgång till dem när du skapar offerter.

Modulen ger dig också möjlighet att släppa in dina kunder i konfiguratorn på ett enkelt och kontrollerat sätt.

COMBINUM Customer Management ingår i COMBINUM CPQ (Configure, Price, Quote).

Hantera kunder, kundplatser och kontakter

Kunder registreras med typisk data såsom leveransadress, fakturaadress, momsregistreringsnummer, prislistor, valuta, betal- och leveransvillkor.

Om en kund finns på fler än en ort kan du lägga upp flera kundplatser för kunden.

Du kan också hantera relevanta kontakter hos kunder. För varje kund kan du sätta primär kontakt och primär kundplats vilka blir förvalda i offerter.

CPQ-funktioner för hantering av kunder

Välj en kund och hämta kunddata till offerten

När det är dags att skapa en offert väljer du en kund från registret. Systemet föreslår automatiskt leveransadress, fakturaadress och kundreferens baserat på kundens primära plats och kontakt.

Även prislista och valuta sätts automatiskt baserat på vald kund.

Vidare, kan alla fält från vald kund, vald kundplats och vald referens dras in i offerten med hjälp av regelmotorn.

Släpp in dina kunder i konfiguratorn

När kunder ska släppas in i en konfigurator brukar ett antal frågor dyka upp:

  • Hur säkerställer jag att kunderna inte ser varandras konfigurationer?
  • Hur säkerställer jag att rätt prislista och valuta används?
  • Hur förhindrar jag att en kund ser vissa optioner?

COMBINUM Customer Management hanterar detta på ett elegant sätt. Nyckeln är att du kan koppla en användare till en kund. Detta gör att kunden väljs och låses automatiskt när användaren skapar offerter. För att förhindra att användaren kan se offerter för andra kunder räcker det med ett kryss i dess inställningar.

Skapa eller importera ett kundregister

Kunder, platser och kontakter kan matas in manuellt i COMBINUM. Men du har förmodligen ett befintligt kundregister som du vill starta med. Därför stöder COMBINUM:s användbara importfunktioner från Microsoft Excel även import av kunder, platser och kontakter.