Allmänt

Det är nästan fem år sedan Aberdeen Group publicerade sin omtalade studie om utmaningarna för företag som levererar skräddarsydda produkter. Sedan publiceringen har konkurrensen hårdnat och globaliseringen ökat vilket spär på rapportens slutsatser. Bland de granskade företagen klassades de 20 % med högst ranking inom vissa kriterier som ”best in class”. Studien visade bland ann ...