ASKO Appliances

ASKO är ett världsomspännande företag med starkt fokus på kvalitet och miljö och som designar vitvaror för kök och tvätt.

ASKO:s inbyggda diskmaskiner har blivit utmärkta med ENERGY STAR-etiketten och är byggda för lång hållbarhet. ASKO:s tvättmaskiner känner av graden av fukt och smuts och anpassar automatiskt vattennivån och tvättiden för att minimera resursförbrukningen.

Försäljningen sker genom säljbolag och fristående distributörer världen runt. ASKO producerar även vitvaror under andra varumärken för OEM-kunder.

ASKO Appliances är en del av Gorenje Group med en omsättning på 1 260 miljoner Euro (2012) och 10 700 anställda.

Konfigurator för diskmaskiner

Behov

  • Modern lösning för specificering och prissättning av vitvaror till distributörer/marknader
  • Hantering av omfattande och regelstyrd produktdata
  • Versionshantering av variantspecifikationer med tillhörande produktdata
  • Godkännandeflöde för nya varianter och för koppling av distributörer till befintliga varianter

Användare

Distributörer, säljbolag och internt på ASKO.

Lösning

ASKOs konfigurator är tillgänglig på internet, men kräver inloggning.

Lösningen består dels av traditionell konfigurering och dels av produktdata- och ärendehantering. Att tillgängliggöra omfattande information om befintliga konfigurationer är minst lika viktigt som att kunna skapa nya.

I konfigureringsläget vägleds användaren av regelverk som förhindrar otillåtna val. Tillexempel begränsas maximala varvtalet för en tvättmaskin av vald motor. En del frågor såsom färg på enskilda detaljer kan sättas i klump med hjälp av mallar. För att åskliggöra skillnaden mellan olika alternativ används bilder flitigt.

I databasen kan användaren söka bland sparade varianter, jämföra dem sida vid sida direkt i webbgränssnittet och exportera dem till Excel för vidare behandling.

Med COMBINUM har vi höjt vår servicegrad mot våra kunder högst avsevärt.

Patrik Brattwall, Product Manager Laundry vid ASKO Appliances AB

Produktdatan för en viss konfiguration av t ex en tvättmaskin presenteras i en Excelrapport kallad variantdatablad. Konfiguratorns regelverk väljer och räknar fram exakt den produktdata som matchar konfigurationens parametervärden. Variantdatabladet ersätter de mer ungefärliga modeldatablad som användes tidigare.

Produktdatan matas in i administrationsgränssnittet via matriser med en eller flera parametrar som nyckel. Nyckeln styr vilken rad bland alternativ produktdata som ska gälla. En del produktdata är mer komplex och beräknas med hjälp av formler. Modulen COMBINUM Product Data används således flitigt.

Godkännandeflödet för en ny konfiguration innehåller sju steg från att säljaren konfigurerar till dess att konfigurationen är godkänd. När en användare förväntas utföra en handling i ett godkännandeflöde meddelas denna via e-post med en länk till aktuell konfiguration. På användarens startsida finns även länkar till de konfigurationer som väntar på dennes handling.

Andra godkännandeflöden finns för koppling av länkade distributörer till befintlig konfiguration, för panelgrafik och för andra länkade dokument.

Patrik Brattwall, Product Manager Laundry vid ASKO Appliances AB

"Med hjälp av COMBINUM har vi eliminerat en stor felkälla i vår löpande verksamhet, nämligen det manuella specificerings- och godkännandeförfarandet av våra produkter mot säljbolag och distributörer världen över."

"Vi har samtidigt lyckats höja servicegraden mot våra kunder högst avsevärt i och med att vi nu automatiskt genererar detaljerad produktdata till varje enskild produkt utifrån de specificeringsval som gjorts i samband med försäljningen."

"Historiskt har vi haft specifikationer och tillhörande produktdata separerad och spridd internt inom företaget för enbart interna användare, nu har vi både specifikationer och data samlade på ett ställe för såväl interna som externa användare på säljbolags- och distributörsnivå."