Integration med Skribenta

Skribenta är en komplett lösning för att skapa, publicera, översätta och versionskontrollera teknisk dokumentation såsom manualer.

Få kontroll över teknisk dokumentation

Skribenta är en komplett lösning för att skapa, publicera, översätta och versionskontrollera teknisk dokumentation såsom manualer.

Genom att separera innehåll och design blir underhållet av teknisk dokumentation både enklare och effektivare. Detta gäller inte minst dokumentation som ska finnas tillgänglig i olika språk och som ska versionshanteras.

Eftersom skribenta kan regelstyra innehållet i de genererade dokumenten är systemet idealiskt att koppla till en konfigurator som kan föda systemet med kundens val.

Läs mer om Skribenta på Excosofts homepage.

Hur integrationen fungerar

Säljaren eller kunden gör som vanligt alla val i konfiguratorn, men genom integrationen blir kundspecifik teknisk dokumentation omedelbart tillgänglig och kan användas redan i säljfasen.

När det är dags för leverans automatiserar integrationen tryckningen av de dokument som ska bifogas. Skribenta hämtar optionsdata för den godkända offerten från COMBINUM och använder detta i sitt regelverk för att styra dokumentens innehåll och språk.

Om författaren

VD för In-process Sweden AB