Bli en partner

Vi expanderar vårt partnernätverk och söker nya återförsäljare med kvalificerade ingenjörer och industriellt kunnande.

Bli en partner för konfiguratorn och CPQ-mjukvaran COMBINUM

COMBINUM utgör en gyllene möjlighet för partnerskap. Dess effektiva och användarvänliga gränssnitt gör det enkelt att snabbt bygga prototyper som imponerar på dina kunder och visar styrkan i COMBINUM både som konfigurator och CPQ-verktyg (Configure, Price, Quote). Dess många moduler gör att du kan anpassa erbjudandet till varje kunds behov.

Är du redan en återförsäljare av ett ERP- eller CRM-system? I så fall kommer COMBINUM öka din konkurrenskraft och hjälpa dig till större affärer.

Kontakta oss så att vi kan visa hur enkelt det är att lära sig COMBINUM. Dess användarvänlighet gör att du kommer igång snabbt. Men än viktigare är att den utgör en nyckelfaktor till lyckade konfiguratorprojekt och glada, framgångsrika kunder!