COMBINUM Product Data

Offerter innehåller ofta tonvis med produktdata. Det kan handla om prestanda, energikonsumtion, vikt, leveranstid, certifieringar och annat. Allt kan hanteras och beräknas av COMBINUM.

Produktdatamodulen utökar standardfunktionerna för hantering av produktdata med funktionalitet såsom regler, formler, matriser, tabeller och verktyget Data Selector.

Produktdata hanteras eller beräknas av konfiguratorn

Produktdata i realtid

Produktdata genereras i realtid allt medan användaren konfigurerar produkten. Detta innebär att visad produktdata alltid reflekterar de val användaren har gjort under produktens konfiguration.

Olika datatyper

Nästan vilken typ av data som helst kan hanteras av COMBINUM. Det kan handla om enkla frågor som besvaras med ett ja eller nej, det kan vara fysisk data som beräknas med formler, det vara textbaserad data eller till och med stora tabeller fulla med data av olika slag.

Flera källor kan gemensamt bidra till samma produktdata. I de fallen kan COMBINUM använda sig av olika metoder för att bestämma det resulterande värdet. Till exempel kan totalvikten av flera komponenter bestämmas genom addition medan å andra sidan ledtiden bestäms genom att hitta det maximala värdet.

Verktyget Data Selector

Verktyget Data Selector används av kunder och säljare för att hitta bästa valet i en datatabell. Typiska tillämpningar kan vara att välja bästa motor till en maskin eller bästa slid till en riktningsventil.

Verktyget presenterar tabellen i användargränssnittet för kunden eller säljaren. Men innan presentation sorteras och filtreras tabellen baserat på de val som gjorts i konfigurationen och det finns även stöd för beräknade kolumner.

När användaren har valt en rad i tabellen kan detta driva flera vanliga parametrar i konfigurationen.