Stertil-Koni

Stertil utvecklar och tillverkar lyftar för tunga fordon under varumärket "Stertil-Koni" åt den kommersiella fordonsmarknaden.

Detta görs i Holland, USA och Kina. Stertil-Koni är marknadsledande med dotterbolag runt om i världen och ett nätverk med exklusiva distributörer.

Företaget bildades 1947 och genom åren har tusentals garage och verkstäder använt Stertil-Koni:s lyftar. Idag är de aktiva i mer än 45 länder.

Stertil-Koni är en del av den Holländska teknologigruppen Citadel Enterprises.

Konfigurator för lyftar för tunga fordon hos Stertil-Koni

Ovan visas den nya hydrauliska lyften In-Ground DIAMONDLIFT Frame Version med en lyftkapacitet på 45 000 kg.

Behov

  • Vägledd försäljning - guided selling - genom ett verktyg pga. flexibiliteten hos DIAMONDLIFT
  • En skalbar ritning för varje konfiguration
  • Pris- och rabattberäkningar
  • Stöd för mått i både tum och millimeter samt olika valutor
  • En automatiskt genererad orderspecifikation

Användare

Användarna är säljteamen i Europa och USA samt ett antal exklusiva distributörer.

Lösning

Lösningen är en typisk CPQ (Configure, Price, Quote) -implementation kompletterad med visualisering av den konfigurerade produkten.

Användaren börjar konfigurationsprocessen med att välja geografisk plats vilket i sin tur sätter värdet på parametrar såsom enhet och påkörningsriktning.

Användaren konfigurerar lyften genom en vägledd process. När det kommer till dimensioneringen av lyftens ram rekommenderar systemet bästa ram genom en optimeringsalgoritm som utgår från minsta och största hjulbas hos de fordon som lyften designas för.

 En schematisk ritning skapas i webbläsaren och uppdateras kontinuerligt när användaren gör sin val med hjälp av modulen COMBINUM Graphics. Ritningen kan också laddas ned i olika format såsom PDF och DXF samt fås som en inbäddad bild i Microsoft Word-rapport.

Beroende på vald måttenhet är parametrarna för inmatning av dimensioner liksom måtten på ritningen antingen i tum eller i millimetrar.

Priserna beräknas med COMBINUM Advanced Pricing. Dialogen för prisdetaljer är ersatt med en rapport till Microsoft Excel så att alla prisdetaljer med tillhörande artikelnummer visas i ett kalkylark.

Se filmen om Stertil-Koni In-Ground DIAMONDLIFT: