Nya gränser för mjukvaruutveckling

Det finns få industrier där utvecklingen är så snabb som inom mjukvaruindustrin. Nya genombrottstekniker flyttar gränserna framåt igen och igen.

Genombrottstekniker flyttar gränserna för utveckling av system såsom CPQ

Nya designmönster och ramverk skapas när utvecklingsteam runt om i världen möter olika utmaningar. Men en röd tråd i utvecklingen är att konkurrensen driver mjukvaruföretag att kunna röra sig snabbare och snabbare. Tiden från idé till implementerad lösning måste be allt kortare.

Samtidigt måste nya lösningar vara pålitliga, vara av hög kvalitet och ge hög prestanda, annars försvinner de snabbt.

Flera av de smartaste lösningarna på senare tid har kommit från Google, Facebook och Microsft som svar på dessa utmaningar.

I COMBINUM 3.0 tar vi dem i bruk!

Google, Facebook och Microsoft

Google skapade ramverket Angular 2 som gör det lätt att skapa robusta webbapplikationer med rikt användargränssnitt som anpassar sig till läsplattor och mobiler.

Facebook skapade Redux och ImmutableJS. Redux är en smart lösning på problemet att hantera status för användargränssnitt när webbapplikationer blir allt mer komplexa med flikar, bläddrare, sidkontroller och så vidare. ImmutableJS är ett galant sätt att skydda data i en del av klienten från att ändras av en annan del.

Microsoft skapade Typescript som gör det enkelt att utveckla kod för klientsidan och att upptäcka potentiella buggar redan vid kompileringstillfället jämfört med klassisk JavaScript.

COMBINUM

För COMBINUM kokar allt detta ned i ett användargränssnitt i världsklass, ökad prestanda och en ännu högre pålitlighet.

Om du vill ha din CPQ-lösning sömlöst inbäddad i hemsidan blir även detta enkelt.

Det som inte ändras är den kraftfulla regelmotorn och det användarvänliga sättet att bygga produktkonfiguratorer med tillhörande regelverk i COMBINUM Architect.

Om författaren

VD för In-process Sweden AB