Technology

Vi använder smartphones och surfplattor till en ökande mängd uppgifter i våra dagliga liv. Är detta möjligt även för CPQ-arbete med komplexa konfigurationsmodeller?