CPQ - Configure, Price, Quote

COMBINUM CPQ (Configure, Price, Quote) ger dig funktionalitet i världsklass för offerering och försäljning av komplexa produkter.

COMBINUM CPQ är ett paket bestående av säljkonfiguratorn och fyra ytterligare moduler.

CPQ-paketet lägger till funktionalitet för att hantera kunder, bygga offerter bestående av flera konfigurationer, använda avancerad prisberäkning och för att generera offertbrev.

Behöver du inte alla delar i paketet? Inga problem! Liksom med alla delar av COMBINUM köper du bara just de moduler som du behöver.

Komplettera CPQ-funktionerna med konfiguratormoduler för automation av bland annat grafik, stycklistor och kodsträngar.

CPQ - Configure, Price, Quote
CPQ - Hantera kunder

Hantera kunder

Hantera dina kunder och kontakter i COMBINUM och så att dina säljare enkelt har tillgång till informationen när de skapar offerter.

CPQ - Flera konfigurationer i en offert

Skapa offerter

Flera produkter kan konfigureras individuellt och ingå i samma offert. Val som görs för offerten kan ärvas ned till underliggande konfigurationer.

CPQ - Låter konfiguratorn beräkna priserna

Beräkna priser

Pris per option är en standardfunktion. Med Advanced Pricing kan du hantera valutor, rabatter, multipla prislistor, formler och hierarkiska priser.

CPQ - Skapa offertbrev med priser

Skapa offertbrev

Med COMBINUM kan du enkelt skapa designade rapporter för generering av offertbrev och orderbekräftelser i formatet Microsoft Word.

Live-demo av COMBINUM

Låt oss visa vad en modern konfigurator och CPQ-mjukvara kan göra för din verksamhet!

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss direkt:
hello@combinum.com
+46 33 3231211