Förhållande mellan konfigurator och framgång

Det är nästan fem år sedan Aberdeen Group publicerade sin omtalade studie om utmaningarna för företag som levererar skräddarsydda produkter.

Sedan publiceringen har konkurrensen hårdnat och globaliseringen ökat vilket spär på rapportens slutsatser.

Bland de granskade företagen klassades de 20 % med högst ranking inom vissa kriterier som ”best in class”. Studien visade bland annat att dessa företag:

  • Hade 96 % lägre intäktsförluster på grund av felaktiga order jämfört med branschsnittet
  • Kunde erbjuda 3,5 gånger fler anpassningsbara tillval per produkt
  • Hade nästan 3 gånger så snabb responstid för att lämna offert

För företag inom kategorin ATO - orderstyrd montering - gäller det att ha fokus på att snabbt ta fram korrekta offerter som fångar vad kunden verkligen vill ha!

En nyckel till framgång inom orderstyrd montering är införandet av en fristående säljkonfigurator.

När man jämförde företag inom kategorin visade det sig att de som infört en fristående säljkonfigurator hade 32 % högre vinstmarginal jämfört med övriga företag.

Med en konfigurator integrerad hela vägen från försäljning till tillverkning ökade vinstmarginalen med hela 52 %.

Om författaren

VD för In-process Sweden AB