COMBINUM Nomenclature

Med COMBINUM Nomenclature kan en produktnyckel genereras automatiskt allt eftersom konfigurationen fortskrider.

En produktnyckel är en kort text som beskriver konfigurationen. Produktnycklarna ger användaren en snabb övergripande bild av konfigurationerna.

Produktnycklar genererade av konfiguratorn

Träd med textstycken

Produktnycklarna skapas genom att konfiguratorn går igenom ett träd av olika små texter som inkluderas eller exkluderas baserat på regler. Textstycken kan även genereras dynamiskt med hjälp av formler.

Föregångare till konfiguratorer

Konfiguratorns föregångare var ofta en lång produktnyckel som definierade hur produkten var konfigurerad. En textsträng som grovt beskriver konfigurationen kan fortfarande tjäna som snabb vägledning i kommunikationen med kunder och servicetekniker. För att kunna generera en sådan regelbaserad text har COMBINUM sin nomenklaturmotor.

Generering av macroprogram

Vid konfiguration av mekatroniska produkter där en mekanisk konstruktion styrs av ett elektriskt datoriserat system är det vanligt att ett konfigurerat macroprogram behöver laddas upp i den slutmonterade produkten. Nomenklaturmotorn är idealisk för att skapa den sortens macro.